(Ferszter) הסיפור של משפחת פרשטר


                      
אווה לוטם [לבית פרשטר] זיהתה בדפי גלרית התמונות מגטו לודז' המופיעות באתר את אחותה למחצה:

                      פליציה [פייגה] פרשטר  [Ferszter].

                      היא מופיעה בשתי תמונות:

                     דף מס' 21, שורה 9, תמונה ראשונה משמאל:

פליציה היא הילדה הראשונה מימין, בשורה הראשונה [ליד המורה סטלה ריין]

  : דף מס' 21, שורה 10, תמונה שנייה משמאל

  פליציה היא הראשונה מימין, נשענת בידה על אדן החלון

  תמונה זו נמצאת גם בארכיב התמונות של מוזיאון לוחמי הגטאות.

                     לפליציה ולאווה לוטם אב משותף – לאון פרשטר, יליד לודז'.

פליציה [פייגה] פרשטר  
  לאון פרשטר
  אווה לוטם [פרשטר]

   
       
 :להלן סיפור המשפחה


יושבים מימין: לאון, האם-מלכה, דניאל עומדים מימין: רומק, אלה, צשיה, טולה


  
                  הרש פרשטר, בן לייבוש ופייגה, נולד בקונסק [Końsk] ב-20.1.1882.

                    הוא נישא למלכה – בתם של פנחס ופייגה גנץ, ילידת וורשה  [Warszawa]- שנת 1882.

                   לפני המלחמה הם התגוררו בלודז' והיו בעלי חנות נעליים ברח' פיוטרקובסקה. במהלך המלחמה

                   שהו בגטו אופוצ'נו [Opoczno] וניספו יחד במחנה ההשמדה טרבלינקה [Treblinka]   ב- 5.1.1943.

                   היו להם 6 ילדים:

1.      לאון  נולד בלודז' ב- 2.2.1906, מנהל חשבונות במקצועו. לאון נישא לזופיה [זלדה] בת מלך

     ושפרה אש [Asz] ילידת  לודז' – שנת 1909. בתם היחידה הייתה  פליציה [פייגה] – ילידת

     לודז', 9.11.1931. [הילדה המופיעה בשתי התמונות שבאתר].

                       לפני המלחמה התגוררו בלודז', ברח' Kilińskiego 133.

                       בגטו התגוררו ברח' Sulzfelder 10/14. פליציה והוריה עבדו ברסורט המחוכים והחזיות

                       [Resort Gorseciarski]. תעודת העבודה של פליציה  מהגטו נמסרה למוזיאון לוחמי

                       הגטאות, שם גם תועדו פרטיה האישיים.

                       עם חיסול הגטו הועברו שלושתם למחנה ההשמדה אושוויץ. פליציה ואמה ניספו ב-9.8.1944 .

                      בשנת 2005 תורגם מפולנית לעברית קובץ השירים שכתב לאון פרשטר לזכר אישתו ובתו עם

                      שובו מהמחנה. הקובץ נמסר  לארכיון "יד ושם" ולארכיב מוזיאון לוחמי הגטאות.

                      לאון הועבד בפרך במכרה הפחם יאבוז'נו [Jaworzno] ועם שיחרורו בחודש פברואר 1945 שב

                      לביתו בלודז'. הוא נשא לאישה את זופיה לבית בורנשטיין, ילידת פלונסק [Płońsk], אף היא ניצולת

                      שואה. ב-5.6.1946 נולדה בלודז' בתם היחידה – אווה [Ewa]. שלושתם עלו ארצה ב-19.3.1957

                      והתיישבו בחולון. לאון נפטר ב-דצמבר 1968.

                      הבת אווה נישאה ליוסף לוטם. הם מתגוררים בחולון ולהם 2 בנים:

                                   ליאור יליד 1973 הנשוי לנדיה ולהם בת- דפנה ילידת 2007

                                   ניר יליד 1978  הנשוי ללימור ולהם  בן- דן  יליד 2007

 
  משפ' לוטם: מימין ליאור, יוסי, ניר, אווה  
 
  מימין: הדודה רומה, אווה וזופיה פרשטר


2.   
טאובה – טולה [Tola] – ילידת לודז', 1908. נישאה לזיגמונט רוזנצווייג. בניהם:      
חנה ילידת 1932
   ו- פנחס יליד 1934. במהלך המלחמה שהו בגטו אופוצ'נו,
ניספו בטרבלינקה ב-5.1.1943.

3.      שרה-אלה [Ala] – ילידת לודז', 1910. נישאה למתתיהו וייצמן, יליד קראקוב 1908. בתם: חנה

ילידת 1934. במהלך המלחמה שהו בגטו אופוצ'נו, ניספו בטרבלינקה ב-5.1.1943.

                 4.   ראובן – רומק [Romek] – יליד לודז', 1912. נישא לפרימט לבית סקוצ'ילאס ילידת 1913.

                       שניהם ניספו בטרבלינקה ב-5.1.1943.

                 5.   דניאל [Daniel]- יליד לודז' 1914. נישא ללאה לבית שכטל 1906. בנם – פנחס 1936.

                      שלושתם ניספו בטרבלינקה ב-5.1.1943.

                 6.   ציפורה-צשיה [Cesia] – ילידת לודז' 1917. נישאה לראובן רוזנטל, יליד לודז' 1916.

                       שניהם ניספו בטרבלינקה ב-5.1.1943.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

היה ומישהי נוספת מזהה את עצמה בשתי התמונות מגטו לודז' המופיעות באתר, היא מתבקשת ליצור קשר עם:

אווה לוטם

רח' וויצמן 38א', חולון – 58326

טל: 03-5036041

דו"אל: evalotem@zahav.net.il

 

מומלץ לצפייה ברזולוציה 1024/768

בנייה ועיצוב אתר: לאה כהן נכדה למשפחת גיל מרחוב פיוטרקובסקה 31 בלודז'