טור' גולדברג, משה

בן טובה וחיים, נולד ביום ו' באב תר"ץ 31.7.1930 בעיר לודז', פולין ולמד בבית ספר עממי.
הוא הצליח להינצל ולצאת בשלום משנות האימים והשמד. בשנת 1945 עלה ארצה והשתקע בירושלים.
תקופת מה היה חבר בהסתדרות "הנוער העובד". משה החל לעבוד כדקורטור באחת החנויות בירושלים.

עם ראשית מלחמת העצמאות התגייס, השתתף בשמירה ואף כי קיבל שחרור מהשירות. הירבה להשתתף בהגנת העיר. הוא השתתף בקרבות בנוטר דם וקטמון, נשלח לעיר העתיקה, והשתייך לפלוגת "יהונתן".
ביום כ"ד באייר תש"ח 2.6.1948 נפל בנוטר דם מהתפוצצות פגז, בשעה שהעביר קשר מעמדה לעמדה.
נטמן בשייח' באדר א'.

ביום כ"ח באלול תש"י 10.9.1950 הועבר למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי בהר הרצל בירושלים.

הנצחות
קרבות נוטרדאם בירושלים
בית יד לבנים ירושלים

 

מומלץ לצפייה ברזולוציה 1024/768

בנייה ועיצוב אתר: לאה כהן נכדה למשפחת גיל מרחוב פיוטרקובסקה 31 בלודז'