לובה קלופסקי

לובה קלופסקי Klubska ילידת 1926/7

הוריה לייזר (לאון) ואמה רוזה לבית בומס

3 אחיה והוריה נרצחו

אם יש קרובים אשמח לדעת

efratsav@gmail.com :הנכדה, אפרת אטלס

 


 

 

מומלץ לצפייה ברזולוציה 1024/768

בנייה ועיצוב אתר: לאה כהן נכדה למשפחת גיל מרחוב פיוטרקובסקה 31 בלודז'