ב-10.2.2018 נפטר בשיבה טובה עוזיאל ליכטנברג, חבר הנהלת הארגון וממייסדיו.
עוזיאל ז"ל פעל רבות למען הצלת יהודים בתקופת השואה והבאתם ארצה.
הקים בישראל  משפחה ענפה. היה מבוני הארץ וממקימי מכון "משואה". 
הנהלת הארגון והחברים מביעים תנחומיהם למשפחה.
Best seen on resolution 1024/768 מומלץ לצפייה ברזולוציה
Web designer: Lea Cohen Grandaughter of Gil family of 31 Piotrokovska str. Lodz
בנייה ועיצוב אתר: לאה כהן נכדה למשפחת גיל מרחוב פיוטרקובסקה 31 בלודז'